Морфологія, фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет. Загальна і спеціальна вірусологія. — страница 135

2681 Назвіть яким способом із перекислених не можна попередити розвиток анафілактичних (атопічних) реакцій?

 • A. Уникати контакту з антигеном
 • B. Вводити антигістамінні препарати
 • C. Вводити імуноглобуліни
 • D. Вводити стабілізатори мембран
 • E. Провести курс гіпосенсибілізації

2682 Найважчим проявом алергічних реакцій є анафілаксія. Виберіть клітини, які відіграють основну роль у розвитку анафілаксії:

 • A. Тимоцити
 • B. Макрофаги
 • C. Тучні клітини
 • D. Плазмоцити
 • E. Еозинофіли

2683 Найчасніше алергічні ураження шкіри а саме алергічний контактний дерматит зумовлений.

 • A. сенсибілізованими Т клітинами
 • B. IgG антитілами
 • C. IgE антитілами
 • D. базофілами і тучними клітинами
 • E. сенсибілізованими макрофагами

2684 Один з типів алергічних реакцій використовують з діагностичною метою. Який тип гіперчутливості асоційований з Т-лімфоцитами?

 • A. Тип І – анафілактичні реакції
 • B. Тип ІІ – цитолітичні реакції
 • C. Тип ІІІ – імунокомплексні реакції
 • D. Тип IV – туберкулінові реакції
 • E. Тип V – аутоімунні реакції

2685 Одним з методів лікування алергічних станів є десенсибілізацію організму. Її можна здійснити:

 • A. Шляхом одноразового введення значної дози антигена
 • B. Шляхом введення гістаміна
 • C. Шляхом поступового введення зростаючої дози антигена
 • D. Шляхом введення кортикостероїдів
 • E. Шляхом введення анти IgE сироватки

2686 Одним із механізмів розвитку алергічних реакцій є утворення імунних комплексів. Симптоми імунокомплексної реакції зумовлені:

 • A. розвитком запалення
 • B. гістаміном
 • C. аутоантигенами
 • D. IgE
 • E. аутоантитілами

2687 Однією з різновидностей реакції лізису є реакція гемолізу. Для постановки цієї реакції необхідні такі компоненти:

 • A. бактерії, антитіла, комплемент
 • B. еритроцити, антитіла, комплемент
 • C. еритроцити, антитіло , лізоцим
 • D. клітини, комплемент, антитіло
 • E. клітини, комплемент, антиген

2688 Патогенез сироваткової хвороби, системного червоного вовчака, аутоімунних процесів пов’язаний з утворенням імунних комплексів – розвитком алергічних реакцій III типу. Тривала персистенція імунних комплексів в організмі може зумовити:

 • A. Активацію згортальної системи.
 • B. Активацію комплемента за альтернативним шляхом.
 • C. Активацію системи фагоцитозу.
 • D. Активацію комплемента за класичним шляхом.
 • E. Активацію системи інтерферону.

2689 Перед введенням антитоксичної сироватки необхідно поставити пробу:

 • A. на антигенність
 • B. на реактогенність
 • C. на сенсибілізацію до чужого білка
 • D. на пірогенність
 • E. на чутливість до токсинів

2690 Позитивна шкірна туберкулінова проба є прикладом однієї із перекислених алергічних реакцій. Вкажіть тип алергічної реакції.

 • A. гіперчутливості сповільненого типу
 • B. аутоімунної патології
 • C. атопії
 • D. екземи
 • E. цитолітичної реакції

2691 При переливанні несумісної групи крові в організмі розвиваються реакції алергічного типу. Виберіть тип реакції, що матиме місце у реципієнта.

 • A. Атопічні
 • B. Цитолітичні
 • C. Туберкулінові
 • D. Гістотоксичні
 • E. Анафілактичні

2692 При трансплантації між генетично ідентичними індивідумами відбуваються імунологічні зрушення наступного типу:

 • A. трансплантат відторгується повільно, тому що кількість антигенів гістосумісності – незначна.
 • B. розвивається гостра реакція відторгнення
 • C. трансплантат не відторгується навіть без застосування імуно-депресивної терапії
 • D. трансплантатат нирок приживається, а трансплантат шкіри гинее
 • E. розвивається слабка реакція відторгнення

2693 При якому імунодефіциті організм стає більш чутливим до вірусних і грибкових інфекцій?

 • A. В клітин
 • B. Т клітин
 • C. Нейтрофілів
 • D. Комплементу
 • E. Макрофагів

2694 Принципова різниця між гіперчутливістю ІІ типу (цитотоксичною) та ІІІ типу (імунокомплексною) полягає в:

 • A. класі імуноглобулінів
 • B. місці, в якому комплекс антиген-антитіло формується
 • C. участі комплементу
 • D. участі Т-лімфоцитів
 • E. типі алергена

2695 Причиною якого імунодефіцитного стану є відсутність як В так Т клітин?

 • A. Важкий комбінований імунодефіцитний стан
 • B. Х-асоційована гіпогамаглобулінемія
 • C. Аплазія тимусу
 • D. Хронічний грануломатоз
 • E. Спадковий ангіоневротичний набряк

2696 Прояви анафілактичних реакцій надзвичайно часто виникають при ураженні шкіри. Місцевою шкірною анафілаксією є:

 • A. сінна лихоманка
 • B. астма
 • C. шок
 • D. бджолиний укус
 • E. фурункул

2697 Рекомбінантними називаються вакцини, які використовуються для профілактики таких захворювань:

 • A. Вакцина проти гепатиту В на основі кишечної палички
 • B. Антиідіотипова проти малярії
 • C. Протиполіоміелітна Сейбіна
 • D. БЦЖ
 • E. АКДП

2698 Розвиток вродженого ангіоневротичного набряку є наслідком:

 • A. Гіперфункція мембраноатакуючого комплексу С7 – С9
 • B. Дефект злиття фагосоми з лізосомою
 • C. Зниження кількості секреторного IgА
 • D. Недостатність С1 інгібітора
 • E. Аплазія тимусу

2699 Серед аутоімунних захворювань виберіть патологію, яка асоційована з антитілами до тиротропінового рецептора

 • A. Системний червоний вовчак
 • B. Ревматоїдний артрит
 • C. Ревматизм
 • D. Хвороба Грейвса
 • E. Е. Міастенія гравіс

2700 Силу анатоксину можна визначити за допомогою:

 • A. реакції нейтралізації
 • B. реакції преципітації в гелі
 • C. реакції цитолізу
 • D. реакції флокуляції
 • E. реакції латекс-аглютинації

Без рубрики

Добавить комментарий